De verschillende behandelingen kunnen eenmalig al veel voor je betekenen. Maar naar wens kan één, of zijn meerdere vervolgbehandelingen mogelijk:

-healthy lifestyle treatment-

(gezonde levensstijl)


Tijdens deze  behandeling krijgt u inzicht in uw levensstijl, patronen en gewoontes.

Er wordt bekeken waar u nu staat en waar u graag naar toe wilt. U krijgt tools op maat om een voor u aangename verandering / verbetering van uw lifestyle te gaan inzetten, op het moment dat u hier de deur uitgaat.-awareness treatment- 

(bewustwording)

Een awareness behandeling houdt een ontdekkingstocht in naar jezelf. Waar ben je veelal mee bezig en wat brengt het jou? Een bewustwordingsbehandeling laat je voelen dat je leeft in zijn volledigheid, maar leert je ook je grenzen te kennen. En..wat zijn je dromen? Voel je je gelukkig, dan zal deze awareness behandeling je geluksgevoel nog doen vergroten.
-give your life meaning treatment- 

(je leven proberen zin te geven)

Jouw levensvragen komen tijdens deze behandeling aan bod als ook de zingeving van je bestaan als mens wordt nader bekeken. Met als uitgangspunt, jouw geluk.
-‘letting go’ treatment-

(loslaten)

Je staat met beide benen op de grond en neemt ten volste deel aan je leven; Je leven is heerlijk! Tijdens deze behandeling raak je vertrouwd met het kunnen loslaten van die dingen die je belemmeren om helemaal jouw leven in vrijheid te kunnen leven. Dingen die je nog vasthoudt uit het verleden waren toen van nut maar heb je nu niet meer nodig. Je leert los te laten en je leven makkelijker en lichter te gaan leven.
-healthy food treatment-

(goede voeding)

Hoe je een mooie balans vindt in jouw voedingspatroon is wat tijdens deze behandeling aan bod komt. Je hebt het allemaal voor elkaar.. alleen dat eten! Je leert te eten wat goed is voor jou, wat bij jou past en waar je ook zelf in gelooft. Met het doel je er prettiger bij te voelen zonder het je fijne leven te laten beheersen. Tijdens deze behandeling leer je jezelf een kans te geven en deze uitdaging aan te gaan. Je bent niet alleen!
-grounding-

(gronden)

Wanneer je goed gegrond bent sta je letterlijk stevig met je voeten op de grond, voel je je sterker, is er meer rust in je hoofd en kun je je dagelijkse leven beter aan.

Een goede gronding is je basis van elke dag!

Tijdens deze behandeling leer je de basisprincipes van een goede gronding en hoe je dat zelf kunt bewerkstelligen. Je gaat aan de slag en kiest de oefening die bij jou past, teneinde een betere gronding te verkrijgen en je leven intenser te beleven.


aanvullende informatie gronding:

Gegrond zijn betekent een goed contact van de voeten met de grond. Hij of zij is goed gegrond wordt omschrijvend gebruikt voor mensen die het leven van alledag goed aankunnen. Het heeft alles te maken met een goede balans tussen lichaam en geest. Gronding heeft te maken met het contact van onszelf met de aarde, vandaar ook het veel gehoorde synoniem: aarding.


Juist het goed in contact staan met je lichaam en het met ‘beide benen stevig op de grond’ staan, heeft invloed op de stroming van energieën in ons lichaam. Gronden verbindt ons met een bron van kracht en energie. Het zorgt ervoor dat we met alle aandacht in het ‘hier en nu’ zijn. Het wordt ervaren als een gevoel van rust en stilte van binnen. Gronding is ons fundament, de basis van alles. Van nature gaat gronding als vanzelf. Door allerlei externe en interne invloeden zoals drukte, geen tijd en rust voor jezelf nemen, angsten en onzekerheden raken we dit thuiskomen bij onszelf kwijt.

Het hoofd wordt overbelast door alle dingen die van ons worden geëist, worden verwacht of die we van ons zelf moeten doen.

Op deze wijze maakt het hoofd overuren. Alle energie gaat naar het hoofd ten nutte van die voortdurende gedachtegang. We worden topzwaar en hebben door een tekort aan energie in het onderlichaam letterlijk ‘geen been meer om op te staan’.


Gronding geeft een stevige basis, stabiliteit, rust en ruimte; het is dé basis voor alles wat we doen.


Wanneer je er op let om goed het basiscontact met de grond te behouden en te herstellen merk je dat je steeds meer in je eigen kracht komt te staan. Zo zullen kleine aanpassingen in gewoonten en vaste patronen een positieve verandering in gevoelens, stabiliteit, kijk op je zelf en de wereld geven.
-mindfulness treatment-

(mindfulness)

Elke dag doen we veel dingen op de automatische piloot. We staan op, douchen, fietsen naar het werk, doen boodschappen en ondertussen zitten we met onze gedachten ergens anders: we denken aan de komende vakantie, een aanstaand bezoek, piekeren over eerdere gebeurtenissen en maken ons druk om kleine dingen. Het nadeel is dat het leven zo voorbij glijdt zonder dat we het ook echt beleven. We zijn er immers maar half met onze gedachten bij. De kunst is nu om die automatische piloot zo veel mogelijk uit te schakelen en meer in het moment te leven. De psychologische stroming die zich hierop richt heet mindfulness. Tijdens deze behandeling leer je de basispricipes van mindfulness en krijg je handvaten om in het dagelijks leven aan de slag te gaan…wat een kans is op een direct, positieve verandering van jouw leven en een verhoging van jouw geluksgevoel.


aanvullende informatie mindfulness:

Mindfulness heeft zijn wortels in het boeddhisme, maar wordt inmiddels ook door de wetenschap omarmd. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mensen zich beter gaan voelen als ze bewuster leven. Patiënten met chronische pijn, hartklachten, angststoornissen, slaapproblemen, depressies en stressklachten hebben er beduidend minder klachten door. Maar ook wie niets mankeert, vaart beter bij een 'mindfulness' leven.
-Yoga -

(Yoga)


Als jou in je leven wat overkomt dan levert dat een bepaald bewustzijn op,....mensen gaan op zoek naar iets zinvollers. Wat yoga niet is: geitenwollen sokken, brandnetelthee, zweverig. Yoga is niet zweverig, integendeel. Yoga is de ultieme confrontatie met jezelf.

Tijdens deze 1 uur durende les leer je jezelf allerlei vaardigheden aan maar de toepassing daarvan begint als je van de mat afstapt....in de uitdagingen die het leven biedt, in de problemen die je moet oplossen, bij datgene wat je wilt creëren.

Er zijn vele intenties om yoga te beoefenen, maar de gemene deler is: bewustwording.

Nodig: makkelijk zittende kleding


aanvullende informatie Yoga:

THE STARS LOVE IT. New agers thrive on it. But what can yoga do for you? Probably more than you think. Besides being tried and true for 5,000 years in India, some studies say that yoga may heal. This deep but gentle form of exercise impacts almost every system in the body and can boost the immune system.

Yoga calms the mind, strengthens the body and empowers the spirit. The word yoga in Sanskrit means communion, and that’s precisely what yoga does. It bridges the mind, body and spirit. Yoga is a series of postures (called asanas) that are combined with breathing (pranayama) and meditation.

At its most basic level, yoga is a form of exercise. But it gives your body much more than a jog around the block or an hour at the gym. Yoga postures give your muscles — not just your calves and pecs but hundreds you’ve never even felt before — a deep stretch while gently increasing blood circulation and stimulating organs, glands and nerves. The results: stronger muscles, less muscle tension, more flexibility and better overall balance. Also, some studies say that yoga may invigorate the immune system, lower blood pressure and cholesterol levels, aid digestion, decrease nausea and reduce pain.

Yet yoga’s true healing power lies in its impact on the mind-body connection. The deep regular breathing, gentle yet intense postures and the mental focus of yoga help reduce stress and anxiety, lift depression and improve sleep. People who regularly practice yoga often feel more in control of their lives, which in itself lowers stress and may strengthen the immune system. More profoundly, the philosophy of yoga — being present in the moment, cultivating compassion, being nonjudgmental and non-competitive — has helped many people find spiritual direction.

— By Diane Peters

.